4-uurs van Almere uitgesteld naar 29 oktober!

Vanwege minder gunstige weersvoorspellingen heeft het Wedstrijdcomité voor de 4-uurs van Almere besloten de wedstrijd uit te stellen naar 29 oktober.

 

 

22 Oktober - de 4-uurs van Almere Race

De 4-uurs van Almere is een unieke race waarbij men niet alleen tegen elkaar vaart maar ook tegen de tijd. Een echte Puzzelrace.

De 4-uurs race begint om 12 uur en er mag worden gefinisht tussen 15:45 en 16:15. Indien er 1 seconden na 16:15 wordt gefinishte, wordt men gediskwalificeerd. Uiteindelijke resultaat is gebaseerd op SW-rating en gezeilde afstand. Plus of daarbij de juiste boeien zijn gerond via de juiste manier.

Meer wordt uitgelegd op zondag 22 oktober.

INSCHRIJVEN KAN ALLEEN OP HET WEDSTRIJDKANTOOR te WSV Almere Haven

Tussen 10 en 11 worden de wedstrijdreglementen en banenkaart uitgedeeld. Dan kunnen de schippers zich voorbereiden op de race.

Korte uitleg

Een deelnemende boot moet zijn baan zodanig afleggen dat een denkbeeldige draad, die het kielzog van start tot finish voorstelt - als deze wordt strak getrokken - alle in de Verklaring genoemde merktekens raakt. De draad mag uitsluitend langs 'bekende' rakken - die in de “baanbeschrijving” zijn genoemd - lopen.

Een boot moet in zijn Wedstrijdformulier bij elk gerond merkteken de zijde vermelden waaraan hij het merkteken heeft gehouden: 'SB'   als - in de vaarrichting gezien - het merkteken rechts van de draad ligt, en 'BB' als - in de vaarrichting gezien - het merkteken links van de draad ligt. In de schets wordt het bovenstaande nog eens duidelijk gemaakt.     

Op het bijgevoegde wedstrijdformulier dient u o.a. het volgende in te vullen:

  • Merktekens (zie baanbeschrijving);
  • Zijde van ronden (BB of SB);
  • Tijdstip van ronden (in hele minuten
  • afronden;
  • Afstand in mijlen en
  • Zelf waargenomen finishtijd.
  • Voor en achterliggend schip bij uw finish
  • Met de geschatte afstanden tot deze schepen in mijlen of gedeeltes daarvan

 

Na afloop van de race is er verse Erwtensoep beschikbaar voor alle deelnemers! (10 euro per boot)